Brusselse Cultuurdagen

De Brusselse Cultuurdagen is een 3-daags cultuurfestival dat uiteenlopende aspecten van de Turkse en Belgische cultuur belicht gaande van literatuur, kunst, handambachten, muziek, theater, volksdans tot de traditionele keuken. Met dit project wil Beltud Brusselaars verenigen rond het culturele en artistieke erfgoed uit het Oosten en Westen. Het festival is een ideale gelegenheid om een brug te slaan tussen de Turkse gemeenschap en andere gemeenschappen in België.

Het festival kadert binnen “50 jaar Turkse migratie” dat in 2014 wordt gevierd. Vele leden van de Turkse gemeenschap zijn hier geboren en beschouwen België ook niet langer enkel als “gastland”, maar als nieuw thuisland. Toch blijft de Turkse cultuur een groot deel uitmaken van hun identiteit: het gaat immers om de geschiedenis van hun voorvaderen, hun cultureel erfgoed. Het festival is een ideale gelegenheid om een brug te slaan tussen de Turkse gemeenschap en andere gemeenschappen in België.

Meer informatie vindt u op http://bkg2013.beltud.be

Related post