Interculturele kringgesprekken

Wij zijn verschillend en onze verschillen kunnen we beleven als een rijkdom. Om elkaar te kennen moet men elkaar leren kennen! Helaas stimuleert onze huidge maatschappij dit soort van ontmoetingen niet voldoende. Beltud wil daaraan iets veranderen en organiseert op regelmatige basis (elke 14 dagen) interculturele kringgespreken rond sprookjes uit de hele wereld.

Een kringgesprek is een discussietechniek die onder begeleiding van een animator verloopt. De deelnemers zitten in een kring zodat iedereen aan het woord komt en zodat de luister- en reflectievaardigheid ten volle gestimuleerd wordt. Het uitgangspunt van de intercultrele kringgesprekken is om mensen van verschillende culturen bijeen te brengen en zo een maximum van uitwisseling en ontdekking te stimuleren. De animator vertelt Afrikaanse, Chinese, Indische, Turkse sprookjes die onderwerpen oproepen die iedereen aangaan en waarover gereflecteerd kan worden. Op basis van deze sprookjes worden de deelnemers uitgedaagd om het woord te nemen, zich uit te drukken en te luisteren. Beltud wenst met deze activiteit bij te dragen aan de uitwisselingen tussen burgers van verschillende origine en hen dialoog en vriendschap te laten ervaren.