Kunst van het Samenleven

Ondanks talrijke inspanningen en initiatieven ontmoeten en kennen de verschillende gemeenschappen in België elkaar onvoldoende. Naar aanleiding van deze vaststelling werd het project ‘Kunst van het Samenleven’ op poten gezet. Verschillen in cultuur, taal, geloofsovertuiging en traditie kunnen wel degelijk drempels veroorzaken maar het loont de moeite om verder te kijken: multiculturaliteit is ook een bron van rijkdom. Denk maar aan de ontdekking van andere culturen en meertaligheid. Met het project “Kunst van het Samenleven” wil Beltud ontmoetingen in een informele sfeer stimuleren tussen burgers, groepen en families van een verschillende culturele achtergrond. Zij worden aangespoord om deel te nemen aan een intercultureel dialoog en krijgen de kans om komaf te maken met vooroordelen en onbegrip. Een belangrijk accent in dit project is dat de ontmoetingen plaatsvinden bij de mensen thuis. Dit is een uitstekende kans voor de gasten om de cultuur en het familieleven van het gastgezin op een unieke manier te leren kennen. Het project heeft reeds vele autochtone families en immigrantenfamilies in België rond de tafel samengebracht. Wenst u graag gastvrouw of – heer te zijn van een interculturele ontmoeting, neem dan contact op met ons via info@beltud.be

Related post